Blæsestøbning, kapacitet

Blæsestøbemaskinerne har en kapacitet fra mindre end 1 ml og op til 1,0 l.

Maskinparken er af højeste teknologiske standard med moderne og rationelle hjælpemidler og tilbehør, som i kombination med bygningens specielle indretning giver et særdeles rationelt produktionsflow.

I 1997 blev Meditec certificeret efter ISO 9001 samt DS/EN ISO 13485.