Firmaprofil

Meditec har specialiseret sig som underleverandør inden for fremstilling af sprøjtestøbte og blæsestøbte emner i plast.

Fra starten i 1976 lå hovedvægten af produktionen på emner til hospitals- og medicinalindustrien

Vi er i dag tillige leverandør til en række andre industrier inden for teknik,elektronik, laboratorier, heraf navnet Meditec. Denne udvikling har konstant stillet krav om fortsat opfølgning af den nye teknologi med nye maskiner og lokaler.

Det har betydet flere flytninger til stadig større lokaliteter – den sidste i 1985 til vor dengang nybyggede fabrik i Fredensborg.
I 1995 blev lokalerne dog for trange, og fabriksbygningen blev udvidet med ca. 75%.

Siden 1997 har Meditec været certificeret efter ISO 9001 samt ISO 13485.